Puoluesihteeriohjelma

Meidän on oltava todellinen vastavoima nykyhallitukselle ja ihmisiä kannatteleva vaihtoehto kaikissa tulevissa vaaleissa.

Puoluesihteerin tärkein tehtävä on puheenjohtajan työparina vastata siitä, että SDP:lla on arvoihin nojaava ja ratkaisuja tarjoava poliittinen ohjelma. Meillä on oltava vahvat järjestölliset valmiudet ja hyvät suhteet koko kansalaisjärjestökenttään. Toimintamme on oltava houkuttelevaa, vaikuttavaa ja turvallista aivan kaikille.

Näyttää siltä, että nykyinen hallitus hukkaa seuraavat neljä vuotta. Vuoden 2030 haasteet ilmastopolitiikan, työllisyys- ja kasvupolitiikan ja väestön huoltosuhteen osalta ovat meitä vastassa entistä isompina kysymyksinä. Esimerkiksi uusiutuvan energian investoinnit on tämän ajan teollisuuspolitiikkaa, joka luo hyvinvointia monella mittarilla, mutta jostain syystä kasvun mahdollistaminen tuntuu nykyiseltä hallitukselta vaikealta.

Visio, että Suomi on 2035 hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta, antaa SDP:lle ja Suomelle suunnan hyvään tulevaisuuteen Tämän edellytyksenä on

1) Suomi on kestävän kehityksen kärkimaa

2) Olemme avoimia kansainväliselle yhteistyölle, uusille ihmisille ja ideoille

3) Vahvistamme työllisyyttä ja työn tuottavuutta.

Puoluekokouksessa hyväksymme poliittisen ohjelman ja uuden puheenjohtajan johdolla tulemme luomaan linjat 2027 vaaliohjelmalle. Näiden pohjalta puoluesihteerin on johdettava poliittista, järjestöllistä ja viestinnällistä valmistelua ja yhdessä laadittava työsuunnitelma nykyhetkestä syyskuusta 2023 aina vuoteen 2027 saakka.

Puoluekokouksessa hyväksymme poliittisen ohjelman ja uuden puheenjohtajan johdolla tulemme luomaan linjat 2027 vaaliohjelmalle. Näiden pohjalta puoluesihteerin on johdettava poliittista, järjestöllistä ja viestinnällistä valmistelua ja yhdessä laadittava työsuunnitelma nykyhetkestä syyskuusta 2023 aina vuoteen 2027 saakka.

Vahvuutemme, eli laaja-alainen ohjelmatyö ja ihmisten arjen ymmärtäminen vaatii totuttujen toimintatapojen rinnalle kunnianhimoisen tavoitteen tehdä SDP:stä Suomen ensimmäinen aito digi-liike. Jo aloitettu aktiivisen paikallistoiminnan visiotyö antaa mainion pohjan tälle työlle.

Emme voi tarjota kaikille kaikkea, mutta meidän pitää pystyä tarjoamaan jokaiselle jotakin. 

Meidän on mahdollistettava ihmisten kohtaaminen, toiminta, muutosten ajaminen ja kampanjointi erilaisissa paikoissa ja tiloissa, joihin tänä päivänä kuuluvat myös kaikki digitaaliset tilat ja kanavat.

Meidän on oltava vuonna 2027 kokoava ja yhteistyökykyinen puolue, jolla on puhutteleva ohjelma sekä omat vahvat järjestölliset valmiudet ja hyvät suhteet koko kansalaisjärjestökenttään.

Edellytyksenä tälle kaikelle on:

1) kokemus innostavasta, johdonmukaisesta ja avoimesta johtamisesta

2) tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, mikä läpileikkaa sisältöjä ja päivittäisiä tekoja.

3) Turvalliset tilat ja houkutteleva toiminta kaikille kiinnostuneille.

Puoluejohtoon valitaan vain poliittisia toimijoita, mutta erilaisilla vastuualueilla ja vahvuuksilla, jotka parhaassa tapauksessa kattavat kaikki nurkat. Lopputuloksena on oikeistohallituksen todellinen vastavoima ja ihmisiä kannatteleva vaihtoehto.

Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä.

Ota yhteyttä

Hanna Kuntsi

050 3100 676

Salla Saarinen

045 2051 879

Sähköposti

salla@radicalsoul.fi

Mobirise